5eurohopper > Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen die voortvloeien uit het gebruik van diensten van vijfeurohopper. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Roermond onder KvK nummer 000000.
Vijfeurohopper wordt hierna ook “we”, “wij” en “ons” genoemd;

Intellectuele eigendom

Het intellectuele eigendomsrecht van alle vormen van inhoud, informatie en vormgeving, op de Website (waaronder maar niet beperkt tot logo’s, teksten, databestanden, foto’s en (animatie)films) berust bij Vijfeurohopper of derden. Het gebruiken of kopiëren van onderdelen van de Website is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van vijfeurohopper niet toegestaan.Verwijzingen en hyperlinks naar de Website of pagina’s van de Website zijn toegestaan. De verkoper is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de Hopper die hij plaatst op de Website. Het is niet toegestaan om hoppers te plaatsen die in strijd zijn met de huidige wet- en regelgeving en inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms-)rechten en/of privacy van derden.

vijfeurohopper is nooit ofte nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk als koper of verkoper zich niet houden aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid van vijfeurohopper. Vijfeurohopper heeft te allen tijde het recht om de Hopper, zonder nadere uitleg, te verwijderen als wij van mening zijn dat de Opdracht niet op de Website thuis hoort, het schadelijk is voor de Website of onze diensten of als de hier genoemde regels worden geschonden. De koper beseft en gaat ermee akkoord dat bij het kopen van zijn Hopper, een overeenkomst aangaat met de verkoper en niet met vijfeurohopper. Vijfeurohopper treedt slechts op als bemiddelaar. De verkoper beseft en gaat ermee akkoord dat bij het verkopen van zijn Hopper, een overeenkomst aangaat met de koper en niet met vijfeurohopper. Vijfeurohopper treedt slechts op als bemiddelaar.

Gebruiksovereenkomst

De korte versie.

Verkopers kunnen diensten (Hoppers”) aanbieden op vijfeurohopper. Hoppers op 5eurohopper.nl worden aangeboden voor een vaste prijs vanaf € 5.
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen kopen en verkopen op vijfeurohopper.nl, Aanmelden is gratis! Betalingen dienen via vijfeurohopper aangeboden methode te worden vericht. U mag geen betalingen van een bestelling met behulp van een andere methode aanbieden of accepteren! Door de betalingen via de Website te laten verlopen, wordt de Gebruiker beschermd door onze Algemene Voorwaarden. Hoppers moeten worden besteld via de ‘Koop nu’ knop. Kopers worden alle rechten verleend voor het geleverde werk, tenzij anders aangegeven door de verkoper in de Hopper beschrijving. Geen volwassene, warez of illegale diensten en producten!

[video_lightbox_youtube video_id=”rZ1gFq9T_Mo&rel=0″ width=”640″ height=”480″ anchor=”klik hier voor de video!“]

De Lange Versie

Verkopers

Elke Hopper die u met succes verkooptaccrediteert uw account voor het bedrag van de Hopper minus een vergoeding van 20%. Voor een extra opvallend markering is onze vergoeding een vast bedrag van € 3,50 voor 30 dagen. Kopers betalen 5eurohopper.nl  op voorhand voor bestellingen. Vijfeurohopper.nl accrediteert verkopers zodra een bestelling is voltooid. Verkopers kunnen hun inkomsten opnememen met een PayPal-rekening van hun keuze, volgens de hierna vermelde voorwaarden. Indien een bestelling wordt geannuleerd (om welke reden dan ook) gaan de inkomsten van de verkoper terug naar de koper. Classificatie van de verkoper wordt berekend op basis van feedback van kopers, de hoeveelheid bestellingen geannuleerd en te late leveringen. Directe betalingen voor Hoppers gekocht en verkocht op 5eurohopper.nl is niet toegestaan. Al het materiaal op deze site moet origineel zijn en eigendom van de plaatser zijn; copyright schending, gewelddadige inhoud of aanstootgevend materiaal word niet toegestaan! Het plaatsen van verboden inhoud of ongehoorzaamheid aan de bovenstaande regels zal resulteren in een definitief beëindigd account. Gebruiker verliest in dit geval het recht om aanspraak te maken op eventueel saldo wat nog beschikbaar is in zijn account.

Orderverwerking

Wanneer een koper een Hopper bestelt, krijgt de verkoper bericht via e-mail. Verkopers zijn verplicht om de leveringsduur te vermelden bij het aanmaken van hun Hoppers. Als u dit niet doet zal de koper in staat zijn de bestelling te annuleren en zal de rating van de verkoper verminderen.

Uitbetaling

Een actieve Paypal account is vereist om betalingen van 5eurohopper.nl ontvangen. Zorg ervoor dat uw Paypal e-mailadres van uw rekening correct is en controleer het juiste bedrag, want betalingen zijn definitief en kunnen niet worden teruggedraaid.

Zodra de verdiensten in het account van de verkoper beschikbaar zijn, kan via de Website een uitbetalingsverzoek worden gedaan. Er wordt alleen uitbetaald aan de verkoper via de door vijfeurohopper aangegeven betalingsmethodes.Uitbetaling kan pas plaatsvinden zodra de verkoper minimaal een bedrag van € 25 ,- beschikbaar heeft in zijn account.

De verkoper is zelf verantwoordelijk om zijn verdiensten door te geven aan de Belastingdienst. Neem voor advies over de fiscale situatie en verplichtingen contact op met de Belastingdienst, een belastingadviseur of fiscaal adviseur;
De verkoper is verantwoordelijk voor de Opdracht die hij met de koper is aangegaan.

Annuleren

Koper en verkopers kunnen een annuleringsverzoek indienen dat geschiedt via een button op de Website. Bij annulering van de bestelling door de koper is de koper 20% van de hopperprijs aan vijfeurohopper verschuldigd, als zijnde plaatsingskosten. Zowel kopers als verkopers hebben de mogelijkheid om een bestelling te annuleren met wederzijdse instemming. Dit heeft geen negatief effect op beide partijen. Onbeantwoorde wederzijdse annulerings verzoeken zullen automatisch worden geaccepteerd na 48 uur, terwijl de rating word vermindert van de niet-reagerende gebruiker. Een verkoper kan een bestelling op elk moment annuleren. Echter, het annuleren van een order heeft een negatief effect op de rating van de verkoper.Verkopers en kopers kunnen geen rechten ontlenen aan het annuleringsbeleid.

Werk levering ; communicatie

Om de privacy van onze gebruikers te beschermen, moet de identiteit van de gebruiker  anoniem worden gehouden. Het aanvragen of het verstrekken van e-mail adressen, Skype / IM gebruikersnamen of andere persoonlijke contactgegevens (Anders dan je naam) is niet toegestaan! Alle communicatie, informatie en bestanden uitwissellingen moeten uitsluitend worden uitgevoerd met behulp van 5eurohopper’s berichtensysteem. Het plaatsen of verzenden van promotie, spam, gewelddadige aard, onzin, porno, illegaal, ruw, verkeerd, ongepast, auteursrechtelijk beschermd en alles wat daarmee samenhangt is strikt verboden. Hierdoor zal je je account permanent geblokkeerd worden.U bent verantwoordelijk om alle overgedragen bestanden op virussen en malware te scannen. 5eurohopper.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele schade als gevolg van gebruik van de site, het gebruik van de inhoud of bestanden die u download. Verkopers moeten de volledige dossiers en / of een bewijs van werk af leveren met behulp van het tabblad ‘bezorg bestelling’ (gelegen in de Order pagina). Zodra het werk wordt geleverd, heeft de koper drie dagen om te reageren. Na die tijd wordt de bestelling gemarkeerd als voltooid.

intrekking inkomsten

Indien één of meerdere van de  regels worden overtreden, heeft vijfeurohopper het recht om de betreffende persoon als Gebruiker van de Website te verwijderen en in de toekomst te weigeren. Gebruiker verliest in dit geval het recht om aanspraak te maken op eventueel saldo wat nog beschikbaar is in zijn account.

Kopers

Bestellen van Hoppers

Hoppers kunnen worden gekocht met Ideal of PayPal. Zodra de betaling is bevestigd, zal uw bestelling worden gemaakt. Als je een positief saldo van € 5 of meer hebt, wordt deze automatisch gebruikt bij het bestellen van nieuwe Hoppers. Als koper, wordt uw identiteit te allen tijde anoniem gehouden. Om uw privacy te beschermen en om te voorkomen dat uw account verwijderd word verzoeken wij u om e-mail adressen, Skype / IM gebruikersnamen of andere persoonlijke contactgegevens niet door te sturen via ons berichtensysteem. Je mag niet aanbieden om te betalen met behulp van een andere betaalwijze dan die aangeboden op 5eurohopper. Je mag niet andere gebruikers rechtstreeks via hun PayPal-rekening betalen. In het geval u is gevraagd om een alternatieve betalingsmethode te gebruiken, meld dit dan direct hier.

Voorkom het indienen van een geschil of het omkeren van een betaling via PayPal of uw bank. Hierdoor kan uw account geblokkeerd worden. In geval van een probleem, altijd proberen om het op te lossen met uw verkoper. Als u meer hulp nodig hebt, neem dan contact op met onze klantenservice via onze support pagina. Bestel annuleringen (wanneer in aanmerking) kan worden gedaan door de klantenondersteuning slechts tot een periode van 10 dagen van de bestellings einddatum. We zullen niet in staat zijn om orders te annuleren na die tijd. Iedereen die deelneemt aan spamming zullen hun IP-adres permanent verbannen zien worden. Er is slechts een account toegestaan per persoon. Registreer nooit meer dan een account per persoon. Hierdoor zal je je account permanent verbannen worden. Het is verboden om proxyservers te gebruiken om toegang te krijgen op 5eurohopper.nl en het kopen of verkopen van Hoppers via proxy servers op 5eurohopper.nl .

Geschillen

Als u een geschil heeft met een verkoper, kunt u gebruik maken van ons support formulier. Gebruik nooit PayPal voor het geschil en verzoek teruggaaf van de betaling aan vijfeurohopper. Hierdoor zal je vijfeurohopper account geschorst worden. Neem altijd contact op met onze vriendelijke steun!
Wij moedigen onze kopers en verkopers aan om problemen onderling op te lossen. Als om welke reden dit proces niet lukt, dan kunt u contact met ons opnemen.

5eurohopper.nl behoudt zich het recht voor om een account die onze voorwaarden en het beleid schendt te schorten of te beëindigen. Gebruikers met accounts in de wacht zullen niet in staat zijn om te verkopen of te kopen op 5eurohopper.nl. Schending van 5eurohopper.nl gebruiksvoorwaarden kunnen uw account permanent blokkeren.

Verkopers zullen in staat zijn om hun inkomsten op te nemen uit geblokkeerde rekeningen na een periode van veiligheid van 45 tot 90 dagen, afhankelijk van de reden waarom het account geblokkeerd is, vanaf de eerste dag van de laatst ontvangen betaling op hun rekening en onder voorbehoud van 5eurohopper.nl ‘s goedkeuring.

Vijfeurohopper kan van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in de Algemene Voorwaarden. Wanneer deze wijzigingen worden aangebracht, zal vijfeurohopper een nieuw exemplaar van de Algemene Voorwaarden beschikbaar maken op http://5eurohopper.nl/algemene-voorwaarden/

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat als u gebruik maakt van vijfeurohopper na de datum waarop de Algemene Voorwaarden zijn veranderd, vijfeurohopper dit gebruik zal beschouwen als aanvaarding van de bijgewerkte algemene Voorwaarden.

Laatst gewijzigd op 21 januari 2015

2014-10-09 14_34_35-RadioLoyalty_ Free Internet Radio for Listeners, Advertisers, Broadcasters and P

 

 

UA-80229867-1 support
Need Help?
Skype Chat
Faq & Tutorial
How it works
Support Ticket